fbpx

หน้าค่าย

                                 
                      
                                 
                   
                   
                    
                      
PlayPause
Shadow
Slider

ข่าวด่วน อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาที่ สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 - 19 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสรรหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน สาขาปัว (งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานป้าย/งานฝ้าเพดาน/งานทาสี) ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาให้ติดต่อที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

แจ้งสมาชิกสามัญ เรื่อง การปิดบัญชีเงินออมทวีทรัพย์ 5 เนื่องจาก เงินฝากโครงการออมทวีทรัพย์ 5 จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ จึงขอแจ้งสมาชิก เพื่อดำเนินการปิดบัญชีเงินออมทวีทรัพย์ 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการเงินออมทวีทรัพย์ 6 ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 20 ก.ย. 2562 นี้ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 - 25 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 - 15.30 น. ในวันทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ สรรหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ ติดต่อรับเอกสาร วันที่ 10 - 18 ก.ค. 2562 ในวันทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ข่าวอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศ สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ ซื้อเอกสารประกวดราคา 5 -22 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ และจัดทำระบบน้ำบาดาล 2562 ซื้อเอกสารสอบราคา 6 มี.ค. - 15 มี.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศ สสคน. เรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กรณีพิเศษ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและถนน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน 2562 (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 สมาชิกที่จะกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 ควรศึกษาข้อมูลก่อน (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ และจัดทำระบบน้ำบาดาล 2562 ซื้อเอกสารสอบราคา 22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 (คลิก)

การสรรหาบริษัททัวร์เพื่อนำคณะไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 (คลิก)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2562 (คลิก)

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว เป็น 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป (คลิก)

ชสอ. ประกาศการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โรงเรียนไหนสนใจส่งขอรับการสนับสนุน ให้ส่งโครงการตามรายละเอียดท้ายนี้มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562 (คลิก)

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ใหม่ เข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ ใน 4 รุ่น ตลอดปี 2562 โดยส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 (คลิก)

ประกาศ สสอค. เรื่อง กำหนดเกณฑ์อายุเพื่อการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ สำหรับปี 2562 (คลิก)

สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบ 03/2562 ถึง 02/2563 (คลิก)

สสคน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสาขาปัว (คลิก)

สสคน. ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสาขาปัว และมาสอบในวันที่ 26 ม.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (คลิก)

สสคน. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสาขาปัว เงินเดือน 12,000 บาท 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ม.ค. 2562 (คลิก)

ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว (คลิก)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 21 หน่วยสรรหา ประจำปี 2562 (สามารถค้นหารายชื่อได้ง่ายแล้ว คลิก)

แจ้งโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2561

ประกวดราคาต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 นี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประจำปี 2562 ส่งหนังสือแจ้งเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 20 พ.ย.2561 และกำหนดให้มานำเสนอในวันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 9.00 น. ฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด


แบบฟอร์มโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดส่งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2561 (748 downloads)

[สสอค.ขยายเวลารับสมัคร] กรณีพิเศษทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี ยกเว้นเงินค่าบริจาค ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 30 พ.ย. 2561 นี้


วารสารประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)


วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (73 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (113 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (104 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (พฤศจิกายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (346 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กันยายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (315 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (244 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (310 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (387 downloads)

สวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)


แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตรประจำปี 2562 (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (85 downloads)

แจ้งโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561


[ปิดขอรับทุนแล้ว] แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วมประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 (319 downloads)

[ปิดขอรับทุนแล้ว] ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

บริการเงินฝาก-เงินกู้ ATM อ่านเพิ่มเติม (คลิก)
สอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.ย. 2562
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 9 – 13 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาที่ สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 – 19 ก.ย. 2562
ประกาศสรรหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน สาขาปัว (งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/งานป้าย/งานฝ้าเพดาน/งานทาสี) ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาให้ติดต่อที่ สหกรณ์ฯ สาขาปัว ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562
ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการเงินออมทวีทรัพย์ 6 ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 20 ก.ย. 2562 นี้
ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศ สสอค. เรื่อง กำหนดเกณฑ์อายุเพื่อการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ อายุไม่เกิน 50 ปี สำหรับปีบัญชี 2562 – 63
ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
1 2 3 6