fbpx

หน้าค่าย

Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider
Play
Play
previous arrow
next arrow

วารสารประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)


วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (142 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (161 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (154 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (พฤศจิกายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (397 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กันยายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (359 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (284 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (357 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (424 downloads)

สวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)


แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตรประจำปี 2562 (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (166 downloads)

แจ้งโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561


[ปิดขอรับทุนแล้ว] แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วมประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 (361 downloads)

[ปิดขอรับทุนแล้ว] ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

บริการเงินฝาก-เงินกู้ ATM อ่านเพิ่มเติม (คลิก)
ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งภายใน (ชั้น 3) งานปูพรมห้องประชุม อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารฯ ระหว่างวันที่ 3 – 13  ธ.ค. 2562 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 -15.00 น.
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ศูนย์ประสานงาน สอคน. เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563
แจ้งสมาชิก สหกรณ์ฯ จะงดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 15.30 – 24.00 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)
ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งภายใน (ชั้น 3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารฯ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 4  ธ.ค.2562 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 -15.00 น.
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างตกแต่งภายใน (ชั้น 3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
แจ้งสมาชิก สหกรณ์ฯ จะงดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. เวลา 15.30 น. – วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 12.00 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)
แจ้งสมาชิก สนง.สาขาปัว จะงดให้บริการฝาก-ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)
ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศสอบราคาจ้างตกแต่งภายใน (ชั้น 3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารฯ ระหว่างวันที่ 15 -22 พ.ย.2562 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 -15.00 น.
1 2 3 6