fbpx

หน้าค่าย

                      
                                          
                                 
                    
PlayPause
Shadow
Slider
Play
Play
previous arrow
next arrow

วารสารประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)


วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2563) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (57 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (198 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (192 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (180 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (พฤศจิกายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (432 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กันยายน 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (389 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (323 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (398 downloads)

วารสารประชาสัมพันธ์ สอ.ครูน่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2561) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (444 downloads)

สวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม (คลิก)


แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตรประจำปี 2562 (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (204 downloads)

แจ้งโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561


[ปิดขอรับทุนแล้ว] แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วมประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 (390 downloads)

[ปิดขอรับทุนแล้ว] ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

บริการเงินฝาก-เงินกู้ ATM อ่านเพิ่มเติม (คลิก)
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวของธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างกฎกระทรวงการกำหนดอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563” หมดเขตการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 29 ก.พ. นี้
ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็น 5.75% ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ต.ผาสิงห์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ต.ผาสิงห์
1 2 3 6