ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%
คำนวณเงินปันผล/เฉลี่ยคืน (ใหม่)

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
 
หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองน่าน
FB
 
  **ติดตามข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ล่าสุด คลิกที่นี่**
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศการปิดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2560 (เพิ่มเติม)

ลงเมื่อวันที่ : 25/04/2017 16:57 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 28 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง ประกาศวันหยุด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2560

ลงเมื่อวันที่ : 04/04/2017 10:58 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 103 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญฃีสมาชิกสหกรณ์

ลงเมื่อวันที่ : 11/10/2016 15:14 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 830 ครั้ง]
เรียน สมาชิก สสอค.
เรื่อง การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. สำหรับปี 2560

ลงเมื่อวันที่ : 13/10/2016 10:18 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 571 ครั้ง]
เรียน สมาชิก
เรื่อง แจ้งเปิดระบบข้อมูลสมาชิกตามปกติ หลังจากปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตั้งแต่ 16 ก.ย.59 เวลา 18.00น.

ลงเมื่อวันที่ : 19/09/2016 14:28 น. โดย : จรัสพงษ์ [โหลด 314 ครั้ง]
::แสดงประกาศทั้งหมด::      
 


22เม.ย.60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

วันที่ : 25/04/2017 เวลา : 17:00 น.


18-19มี.ค.60 ประชุมสัมมนา "เชิญชวนสหกรณ์ในเขตภาคเหนือ นำเงินมาลงทุนใน ชสอ."

วันที่ : 20/03/2017 เวลา : 17:05 น.


23ก.พ.60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูเพชรบุรี จำกัด

วันที่ : 23/02/2017 เวลา : 11:36 น.


11ก.พ.60 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

วันที่ : 15/02/2017 เวลา : 09:19 น.


5ก.พ.60 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

วันที่ : 06/02/2017 เวลา : 10:02 น.


14ม.ค.60 สัมมนา ปิดงบฉับไว กู้ทันใจ ถอนได้ทั่วไทย

วันที่ : 30/01/2017 เวลา : 15:02 น.
::ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด::      
 
     
 
นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
 
 
   
s
นายพันธ์ศักดิ์ ยัพวัฒนพันธ์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2560 (76)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2560 (114)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2559 (870)

ปฏิทินสินเชื่อ 2558 จ่ายเงินกู้งวดสุดท้าย (773)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2557  (1175)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2557 (1107)

::แสดงทั้งหมด::  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%
  
  
  
  
  
 
 
 
Copyright 2014 coopkrunan.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com