เรียน สมาชิก สสอค.
  เรื่อง การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. สำหรับปี 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

           ดาวน์โหลดไฟล์ pdf โดยคลิกที่นี่ 
  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/10/2016 เวลา  : 10:18 น. โดย  : จรัสพงษ์
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save