ติดต่อสหกรณ์
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบของสหกรณ์
  ข้อบังคับของสหกรณ์
  หมายเลขติดต่อภายใน
  ประวัติสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.25%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
  ประจำ 3.50%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้ทุกประเภท 6.00%

    สพป.น่าน 1
  สพป.น่าน 2
  ระบบข้อมูลสมาชิก/ใบเสร็จออนไลน์(ใหม่)
  สพม.37
  การค้ำประกันแบบใหม่ 12ก.พ.58
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 1
  สลิปเงินเดือน สพป.น่าน 2
  สลิปเงินเดือน สพม.37
  สลิปเงินเดือน บำนาญ เขต 1
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสอค./สส.ชสอ.
 
FB
 
หน้าหลัก>อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา

        
  หัวเรื่อง : 13พ.ค.60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูลพบุรี จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 22/05/2017 เวลา : 09:46 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 28เม.ย.60 ศึกษาดูงาน สอ.ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 22/05/2017 เวลา : 09:37 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 22เม.ย.60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/04/2017 เวลา : 17:00 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 18-19มี.ค.60 ประชุมสัมมนา "เชิญชวนสหกรณ์ในเขตภาคเหนือ นำเงินมาลงทุนใน ชสอ."
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 20/03/2017 เวลา : 17:05 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 23ก.พ.60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูเพชรบุรี จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 23/02/2017 เวลา : 11:36 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 11ก.พ.60 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 15/02/2017 เวลา : 09:19 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมบ้านสวนทุ่งผึ้ง

        
  หัวเรื่อง : 5ก.พ.60 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/02/2017 เวลา : 10:02 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 14ม.ค.60 สัมมนา ปิดงบฉับไว กู้ทันใจ ถอนได้ทั่วไทย
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 30/01/2017 เวลา : 15:02 น.
  อีเมล : ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน

        
  หัวเรื่อง : 10ม.ค.60 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 30/01/2017 เวลา : 13:54 น.
  อีเมล : ณ หอประชุมพญาภูคา ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

        
  หัวเรื่อง : 22ธ.ค.59 ประชุมแกนนำสมาชิก ประจำปี 2560
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/12/2016 เวลา : 16:37 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

        
  หัวเรื่อง : 28ก.ย.59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.วิชรพยาบาล จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 04/10/2016 เวลา : 08:52 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 25ก.ย.59 พบปะสมาชิกข้าราชการครูบำนาญ อ.ปัว
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/09/2016 เวลา : 11:19 น.
  อีเมล : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปัว

        
  หัวเรื่อง : 16ก.ย.59 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมครู อ.เมืองน่าน และมุทิตาจิตผู้บริหาร ครู บูคลากรทางการศึกษา
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 19/09/2016 เวลา : 15:25 น.
  อีเมล : ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

        
  หัวเรื่อง : 28ส.ค.59 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแล สอ.และ สค.ยูเนี่ยน
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 19/09/2016 เวลา : 15:22 น.
  อีเมล : ณ โรงแรมรามา การ์เด็นส์ กรุงเทพฯ

        
  หัวเรื่อง : 26ส.ค.59 ประชุมใหญ่สามัญปี2558 ช.สอ.ครูไทย
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 19/09/2016 เวลา : 15:16 น.
  อีเมล : ณ ตำนานป่ารีสอร์ท

        
  หัวเรื่อง : 30ก.ค.59 พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 10/08/2016 เวลา : 13:51 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 27ก.ค.59 ประชุมสมาชิกแกนนำ ประจำปี 2559
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 10/08/2016 เวลา : 13:47 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 14ก.ค.59 พบปะสมาชิกกลุ่มขรก.ครูบำนาญ อ.เวียงสา
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/07/2016 เวลา : 00:23 น.
  อีเมล : ณ วัดศรีกลางเวียง

        
  หัวเรื่อง : 8ก.ค.59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/07/2016 เวลา : 00:21 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 6ก.ค.59 พบปะสมาชิกกลุ่มรร.บ้านหลวง
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/07/2016 เวลา : 00:15 น.
  อีเมล : ณ โรงเรียนวังยาว

        
  หัวเรื่อง : 6ก.ค.59 ต้อนรับคณะนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคน่าน แผนกวิชาการบัญชี
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/07/2016 เวลา : 00:13 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 1ก.ค.59 พบปะสมาชิกกลุ่มรร.แม่จริม
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/07/2016 เวลา : 00:05 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 25มิ.ย.59 พบปะสมาชิกกลุ่มขรก.ครูบำนาญ อ.ภูเพียง
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/07/2016 เวลา : 00:25 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 17มิ.ย.59 พบปะสมาชิกกลุ่มรร.เวียงสา
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 24/07/2016 เวลา : 23:58 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 13มิ.ย.59 พบปะสมาชิกกลุ่มรร.นาน้อย
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 24/07/2016 เวลา : 23:54 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 7มิ.ย.59 ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2559
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 24/07/2016 เวลา : 23:51 น.
  อีเมล : ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

        
  หัวเรื่อง : 27พ.ค.59 พบปะสมาชิกกลุ่มรร.เชียงกลางพญาแก้ว
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 24/07/2016 เวลา : 23:45 น.
  อีเมล : ณ โรงเรียนสบกอน

        
  หัวเรื่อง : 14พ.ค.59 ศึกษาดูงาน สอ.ครูเชียงราย จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 25/05/2016 เวลา : 16:26 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 5พ.ค.59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูราชบุรี จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 22:01 น.
  อีเมล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 4พ.ค.59รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์เข้มแข็งและดีเด่นระดับจังหวัด 2559
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 21:59 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

        
  หัวเรื่อง : 4พ.ค.59 ศึกษาดูงานด้านระเบียบกฏหมาย สอ.ครูนครสวรรค์ จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 21:51 น.
  อีเมล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 3พ.ค.59 ศึกษาดูงานด้านระเบียบกฏหมาย สอ.ครูพิษณุโลก จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 21:11 น.
  อีเมล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 27เม.ย.59มอบเงินสนับสนุนให้แก่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปี
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 21:07 น.
  อีเมล : ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระดับภาค

        
  หัวเรื่อง : 27เม.ย.59 ต้อนรับ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการ สอ.ครูลำพูน จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 21:05 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุม หลวงธนานุสร

        
  หัวเรื่อง : 26 เม.ย.59 พิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2559
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 18:56 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 22เม.ย.59 ศึกษาดูงานด้านสวัสดิการ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 18:30 น.
  อีเมล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 21เม.ย.59 ศึกษาดูงานด้านสวัสดิการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 18:14 น.
  อีเมล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 18 เม.ย.59 สสคน.จัดพิธีรดน้ำดำหัว คกก.สสคน.ประจำปี 2559
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 06/05/2016 เวลา : 16:14 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุม หลวงธนานุสร

        
  หัวเรื่อง : 9-10เม.ย.59 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และสัมมนาวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือฯ
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 11/04/2016 เวลา : 21:13 น.
  อีเมล : โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม/ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์

        
  หัวเรื่อง : 12มี.ค.59 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 สสคน.
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 24/03/2016 เวลา : 17:06 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

        
  หัวเรื่อง : 17ก.พ.59 ต้อนรับ คกก.สสอค.เข้ามาตรวจเยี่ยม
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 24/03/2016 เวลา : 15:20 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุม หลวงธนานุสร

        
  หัวเรื่อง : 6ก.พ.59 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2559
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 16/02/2016 เวลา : 12:51 น.
  อีเมล : ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท

        
  หัวเรื่อง : 14ม.ค.59 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 16/02/2016 เวลา : 12:34 น.
  อีเมล : ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

        
  หัวเรื่อง : 16ก.ย.58 ต้อนรับคณะกรรมการจาก สอ.ครูแพร่ จำกัด
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 26/09/2015 เวลา : 14:42 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 11ก.ย.58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูพะเยา จำกัด หน่วย อ.ภูซาง
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 14/09/2015 เวลา : 11:04 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 10ก.ย.58 พบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 14/09/2015 เวลา : 10:55 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 24ก.ค.58 พบปะสมาชิก อ.ทุ่งช้าง
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 14/09/2015 เวลา : 10:46 น.
  อีเมล : ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง

        
  หัวเรื่อง : 15ส.ค.58 พบปะสมาชิกกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา อ.ท่าวังผา
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 16/08/2015 เวลา : 18:59 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : 5ส.ค.58 พบปะสมาชิกข้าราชการบำนาญ อ.เชียงกลาง/อ.สองแคว
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 05/08/2015 เวลา : 12:53 น.
  อีเมล : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านสบกอน

        
  หัวเรื่อง : 19ก.ค.58 ทำบุญครบรอบ55ปี การก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 29/07/2015 เวลา : 13:41 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 15ก.ค.58 ต้อนรับคณะนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ครูผู้ควบคุม วิทยาลัยเทคนิคน่าน
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 29/07/2015 เวลา : 13:49 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 22ก.ค.58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.สาธารณสุข จ.น่าน
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 29/07/2015 เวลา : 10:31 น.
  อีเมล : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        
  หัวเรื่อง : 25ก.ค.58 สอค.น่านจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ "นักสหกรณ์มืออาชีพ"
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 29/07/2015 เวลา : 10:08 น.
  อีเมล : ณ โรงเรียนแรมเทวราช

        
  หัวเรื่อง : 17มิ.ย.58พบปะสมาชิกประชุมครู อ.เวียงสา สพป.น่าน เขต1
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 22/07/2015 เวลา : 20:02 น.
  อีเมล : ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

        
  หัวเรื่อง : 10ก.ค.58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.พนง.ธปท และ สอค.พิษณุโลก
  ผู้บันทึก : จรัสพงษ์
  วันที่บันทึก : 11/07/2015 เวลา : 14:38 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
  ผู้บันทึก : ปวีณ
  วันที่บันทึก : 04/06/2014 เวลา : 08:55 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
  ผู้บันทึก : ปวีณ
  วันที่บันทึก : 04/06/2014 เวลา : 08:54 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : อบรมหลักสูตรชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข Dhamma OD Happy Life
  ผู้บันทึก : ปวีณ
  วันที่บันทึก : 26/03/2014 เวลา : 12:22 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ึครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
  ผู้บันทึก : ปวีณ
  วันที่บันทึก : 08/03/2013 เวลา : 10:11 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
  ผู้บันทึก : ปวีณ
  วันที่บันทึก : 21/02/2013 เวลา : 12:03 น.
  อีเมล :

        
  หัวเรื่อง : ประชุมสันนิบาตสหกรณ์น่าน
  ผู้บันทึก : ปวีณ
  วันที่บันทึก : 11/11/2012 เวลา : 21:11 น.
  อีเมล :
 
 
Copyright 2012 Krunancoop.com All rights reserved. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710233,054-771656 โทรสาร 054-757064 , 054-751181
สาขาปัว : เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-688167 Admin
 weekly hits
Design by Krooboy.com