fbpx

Year: 2563

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ 😃😀😄 สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 จำกัดเพียง 45 ที่นั่ง🛎 👉 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 · เวลา 9.00 – 15.00 น. (โดยประมาณ) ⏰ สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ตามลิงก์ท้ายนี้ 📲 👉 http://bit.ly/2V5p9xr

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะนำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ไปศึกษาดูงาน ณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด.เพื่อนำมาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ของเราต่อไป.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็น 5.75% ต่อปี ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

**ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด**.โดย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15% ต่อปี.(จาก 5.90% ต่อปี >> 5.75% ต่อปี).เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2563 ให้แก่สมาชิก.ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 2563

ขอเชิญชวนสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ยังไม่ได้รับอบรมสมาชิกใหม่ 😃😀😄 สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 45 ที่นั่ง🛎 👉 โดยเริ่มอบรมใน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 · เวลา 9.00 – 15.00 น. (โดยประมาณ) ⏰ สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ตามลิงก์ท้ายนี้ 📲 👉 http://bit.ly/2GtYuSg

1 8 9 10