fbpx

บรรณาธิการ

ขณะนี้ (27 มิ.ย. 2563) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ เงินฝากออมทรัพย์ ATM และสินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM ได้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เนื่องจากขณะนี้ ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้องทำให้สมาชิกไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ – เงินฝากออมทรัพย์ ATM– สินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ใช้บริการได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครใหม่ ประเภทสามัญ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ ด้วย Google Classroom เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 15 – 25 มิ.ย. / เข้าห้องอบรม 26 มิ.ย. / อบรมภายในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดขอเชิญสมาชิกสมัครใหม่ประเภทสามัญ (เท่านั้น) ที่ยังไม่อบรมสมาชิกใหม่ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรมสมาชิกสหกรณ์เพื่อทางสหกรณ์ฯ จะตรวจสอบข้อมูลของท่านหลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านรอการแจ้งเตือนทางอีเมล (Gmail) ที่ท่านได้แจ้งไว้ทางสหกรณ์ฯ จะทยอยลงเนื้อหาตามเวลาที่กำหนดและขอให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มิ.ย. 2563 หากท่านเป็นสมาชิกหลัง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ต้องอบรมสมาชิกใหม่ ตรวจสถานะการอบรมสมาชิกใหม่ คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ https://bit.ly/2C8gh2I ลงทะเบียนอบรม คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ https://bit.ly/37sQduM เข้าห้องอบรม วันที่ 26 มิ.ย. 2563 อบรมและทำแบบทดสอบ ภายใน วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2563 ต้องการดูปฏิทินการอบรมสมาชิกใหม่และต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม คลิกปุ่ม ดูปฏิทิน เรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Classroom– Android https://bit.ly/3ad2ZNS – iOS https://apple.co/3b6rRIl ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.

**ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป และให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ในประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีประกาศยกเลิกหรือมีประกาศให้สอบคัดเลือกใหม่** 8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563 […]

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 2, 4, 5, 8 – 12, 15 – 19, 22, 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,530 ราย

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป** นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 93 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก) ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 26 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก) ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จำนวน 27 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก) ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ […]

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 93 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป** นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 26 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป** นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ผู้สิทธิ์ สอบข้อเขียน ณ สหกรณ์ฯ สนญ. (ที่เดิม) ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563 ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบสูงสุดมารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ก.ค. 2563 เริ่มทดลองปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line […]

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จำนวน 27 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติสัญญาเงินกู้ร่มไทร ให้ติดต่อเซ็นสัญญาที่ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น ไม่มีการเซ็นสัญญาที่สหกรณ์ฯ** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 จำนวน 17 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติสัญญาเงินกู้ร่มไทร ให้ติดต่อเซ็นสัญญาที่ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น ไม่มีการเซ็นสัญญาที่สหกรณ์ฯ** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

1 2 3 4 21