fbpx

บรรณาธิการ

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 52 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป** นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2563

*หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 1 วันตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ จากมติดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 1 วันและมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบให้เป็นวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เพิ่มอีก 1 วัน หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

[12.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

[12.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว [9.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการกำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 (กรกฎาคม) สมาชิกที่จะกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ควรศึกษาข้อมูลก่อน

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขอความกรุณาสมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ท่านนำบัตร ATM บัญชีเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย มาติดต่อที่ฝ่ายสินเชื่อ โดยด่วน ภายในวันที่ 14 – 17 ก.ค. 2563 นี้

**เพื่อท่านจะได้ใช้บริการกรุงไทย direct debit ได้ตามกำหนด** **จึงขอความกรุณาหัวหน้าหน่วยบริการหรือสมาชิกที่รู้จักสมาชิกที่มีรายชื่อ ได้ช่วยประสานให้สมาชิกที่มีรายชื่อมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ โดยตรง เพื่อทางสหกรณ์ฯ จะได้แนะนำท่านทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต่อไป** **หรือ ท่านสามารถไปทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามคู่มือการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM รุ่นเก่า บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ข้างล่างนี้ โปรดเลื่อนดูขั้นตอนการทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย)** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2563 คู่มือการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM รุ่นเก่า บมจ.ธนาคารกรุงไทย **เมื่อท่านไปทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย เสร็จแล้ว ขอความกรุณาท่านได้แจ้ง ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 099-271-4163 หรือแจ้งทางไลน์สหกรณ์ คลิก http://bit.ly/2SFeGXT** หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official […]

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หยุดทำการ ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) รอบที่ 1-3/2563

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบที่ 1-3/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ https://bit.ly/2Wo8o0o ตัวอย่างใบสมัครสมาชิก

ขณะนี้ (30 มิ.ย. 2563) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ให้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขณะนี้ (30 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พร้อมให้บริการตามปกติแล้วค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขณะนี้ (27 มิ.ย. 2563) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ เงินฝากออมทรัพย์ ATM และสินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM ได้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เนื่องจากขณะนี้ ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขัดข้องทำให้สมาชิกไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ – เงินฝากออมทรัพย์ ATM– สินเชื่อสามัญอุ่นใจ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ใช้บริการได้ตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

1 2 3 4 5 23