ประกาศสหกรณ์ฯ สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 มิ.ย. 2566

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) พร้อมเอกสารแนบ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (35 downloads)
หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)