สมาคมฌาปนกิจฯ

ประกาศ สส.ชสอ. แจ้งการเปลี่ยนแปลงอายุการรับสมัครประจำปี 2561 (อายุสูงสุด 57 ปี สมัครได้)

    รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบ3-2561 ถึง 2-2562 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (48 downloads) ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ.รอบ 03/2561 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (25 downloads) ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ.รอบ 03/2561 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (18 downloads)

สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบ 03/2561 ถึง 02/2562

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบ3-2561 ถึง 2-2562 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (48 downloads) ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ.รอบ 03/2561 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (25 downloads) ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ.รอบ 03/2561 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (18 downloads)

สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบ 01/2561 ถึง 02/2561

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบ1-2561 ถึง 2-2561 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (44 downloads) fscctGuidelinesSubscription2017_12-2018_02

สสอค.ศูนย์ฯน่าน รายงานผลดำเนินงานและประกาศรับสมาชิก ปี 2558

รายงาน และ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ประกาศตามลิ้งค์ http://www.thaiftsc.com/pdf/ประกาศรับสมาชิก2558.pdf นี้เลยค่ะ ใบสมัครนะคะ… สมาชิกสามัญ http://www.thaiftsc.com/pdf/ใบสมัครสามัญ%20(2).pdf สมาชิกสมทบ http://www.thaiftsc.com/pdf/ใบสมัครสมาชิกสมทบ2558.pdf

สสอค. มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางวรรณดี รัตน์น้ำหิน

         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางวรรณดี รัตน์น้ำหิน สมาชิก สสอค.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จำนวนเงิน 600,000 บาท

ประกาศรับสมาชิก สสอค. ปี 2558

         สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (คู่รสมรส บุตร บิดา มารดา) ของสมาชิก สสอค.เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 097-9218240

สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบ 11/2557

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 11/2557 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ (12 downloads) ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ.รอบ 11/2557 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ (15 downloads) ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ.รอบ 11/2557 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ (12 downloads) fscct2014-11notice

สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบ 10/2557

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. และใบสมัคร รอบ 10/2557 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ (20 downloads) fsctannounce10-2557

รายชื่อสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ สสอค. เพิ่มเติม ปี 2557

ให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อชำระเงินสงเคราะห์เพิ่มเติม ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบ รายชื่อสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ สสอค. เพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ (20 downloads) รายชื่อสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ สสอค. เพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คลิกที่นี่ (19 downloads) *** หมายเหตุ รายชื่อจัดเรียงตามเลขทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ฯ Thaifsct_arrangebyID

1 2