fbpx

สมาคมฌาปนกิจฯ

ประกาศ สส.สท. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูน่าน การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อายุระหว่าง 20 – 75 ปี

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่กู้เงินสามัญร่มไทร กรอกใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ (สสคน.2)

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่กู้เงินสามัญร่มไทร กรอกใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ (สสคน.2) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หรือศูนย์ประสานงานสมาคมฯ

ขยายเวลาการชำระ “เงินคงสภาพประจำปี 2564” สฌอน. จากเดิมระหว่างวันที่ 1-18 ธ.ค. 2563 เป็น สิ้นเดือน ธ.ค. 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศ สส.ชสอ. ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายด้วยสถานพยาบาล หรือใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ สส.ชสอ.

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) รอบที่ 1-3/2563

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบที่ 1-3/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ https://bit.ly/2Wo8o0o ตัวอย่างใบสมัครสมาชิก

1 2 3