fbpx

รับสมัครงาน

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวฯ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมหลักประกันตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 9.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. เวลา 13.00 น. ณ ตึก 6 อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. เวลา 8.00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เอกสารประกอบการสอบข้อเขียน แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน อาคารเรียน ตึก 6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน รายละเอียดหัวข้อที่ใช้สอบข้อเขียนในแต่ละตำแหน่ง (เลื่อนดูข้างล่าง) หรือ อ่าน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง (คลิก)

ประกาศสหกรณ์ ผลการสอบคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับ ถัดไปมารายงานตัวต่อไป

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

1 2