ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จาก 1.85% เป็น 1.50% ต่อปี / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 2.85% เป็น 2.50% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (103 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)