แจ้งสมาชิก สหกรณ์ฯ จะงดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. เวลา 15.30 น. – วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 12.00 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ด้วย สหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เข้าบัญชีให้กับสมาชิกทุกท่าน
.
ดังนั้น สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
.
โดยสมาชิกจะสามารถใช้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ได้อีกครั้ง
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้