ดาวน์โหลดเอกสาร

สมาชิกที่ประสงค์โอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ หรือซื้อหุ้น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ข้างล่างนี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งคืนสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (คลิก)

สำหรับหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. คลิกหรือแตะที่หัวข้อเอกสารที่ต้องการ สำหรับการเปิดใช้งานในโทรศัพท์มือถือ ให้แตะที่หัวข้อเอกสารอีกครั้ง สำหรับ “ซ่อน” รายการเอกสารดาวน์โหลดในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการเลื่อนดูหัวข้อถัดไป
2. คลิกหรือแตะรายการเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด