fbpx

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับหน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. คลิกหรือแตะที่หัวข้อเอกสารที่ต้องการ สำหรับการเปิดใช้งานในโทรศัพท์มือถือ ให้แตะที่หัวข้อเอกสารอีกครั้ง สำหรับ “ซ่อน” รายการเอกสารดาวน์โหลดในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการเลื่อนดูหัวข้อถัดไป
2. คลิกหรือแตะรายการเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด