ประกาศ กกส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหาประกาศ กกส.

ให้คณะกรรมการประจำหน่วยสรรหา ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน และให้ปฏิบัติหน้าที่รับลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด

ประกาศ กกส. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหาประกาศ กกส. ประจำปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (33 downloads)


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)