ประกาศ สส.ชสอ. ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายด้วยสถานพยาบาล หรือใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ สส.ชสอ.

ประกาศ สส.ชสอ. แก้ไขแบบฟอร์มคำรับรองสุขภาพตนเอง - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (260 downloads)

ประกาศ สส.ชสอ. โรคที่สงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (241 downloads)

แบบฟอร์ม สส.ชสอ. คำรับรองสุขภาพตนเอง - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (197 downloads)


ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ. รอบที่ 3/2563 ถึง 2/2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (580 downloads)

ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ. รอบที่ 3/2563 ถึง 2/2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (406 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)