ประกาศสหกรณ์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการ เป็น วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 8.30 -16.30 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงาน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (15 downloads)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (24 downloads)

เดิม
เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
หยุดทำการ วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์

เปลี่ยนแปลงเป็น
เปิดทำการ วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดทำการ วันอาทิตย์ ถึง วันจันทร์


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)