สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศสหกรณ์ฯ แจ้งงดให้บริการ ATM / ระบบ แอปพลิเคชัน “สอ.ครูน่าน” และ บริการระบบข้อมูลสมาชิก เนื่องจากเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.59 น.

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

งดให้บริการระบบ ATM / ระบบ แอปพลิเคชัน “สอ.ครูน่าน” และ บริการระบบข้อมูลสมาชิก
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.59 น.

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)