ประกาศสหกรณ์ฯ แจ้งงดให้บริการ เนื่องจากย้ายที่ทำการ ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2566

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

งดให้บริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์
ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.
โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2566

งดให้บริการระบบ ATM
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.

งดให้บริการระบบ แอปพลิเคชัน “สอ.ครูน่าน” และ บริการระบบข้อมูลสมาชิก
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

โปรดตรวจสอบวันหยุดทำการ เพื่อวางแผนการทำธุรกรรมและติดต่องาน
🙏 ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)