พบปะสมาชิกหน่วยสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

พบปะสมาชิกหน่วยสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช