ประกาศสหกรณ์ฯ ประกวดแต่งเพลงมาร์ช “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” ผู้สนใจ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ก.พ. 2566

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ ประกวดแต่งเพลงมาร์ช "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด" - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (55 downloads)

ช่องทางการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สำนักงานใหญ่ (หลังศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน)

2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
3 ถ.อชิตวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

3. ส่งผลงานทางอีเมล coopkrunan@gmail.com


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)