สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (520 downloads )

– รายละเอียดการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง อ่านต่อ (คลิก)

– รายละเอียดการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อ่านต่อ (คลิก)

9 – 20 พ.ค. 2565 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

25 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

4 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ฯ (สำนักงานใหญ่)

5 มิ.ย. 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว / สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ฯ (สำนักงานใหญ่)

6 มิ.ย. 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

1 ก.ค. 2565 ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบสูงสุดมารายงานตัว ของแต่ละตำแหน่ง และบรรจุแต่งตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 ก.ค. 2565 เริ่มทดลองปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมายเหตุ : ปฏิทินนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)