หน้าค่าย

             
                 
    
    
    
         
     
                   
                    
                      
PlayPause
Slider
(คลิก) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาลงคะแนน ประจำปี 2562 (คลิก) (9 downloads)

อ่านประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา (คลิก) และวิธีค้นหาเลขสมาชิกหรือรายชื่อในไฟล์ pdf ในโทรศัพท์มือถือ

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 (คลิก) (103 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 (คลิก) (58 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 (คลิก) ปรับปรุงใหม่ 19/10/2561 (61 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 (คลิก) (44 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 (คลิก) (59 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 (คลิก) (57 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 (คลิก) (59 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 (คลิก) (116 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 (คลิก) (44 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 (คลิก) (24 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 (คลิก) (68 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 (คลิก) (40 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 (คลิก) (22 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 (คลิก) (11 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 (คลิก) (8 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 (คลิก) ปรับปรุงใหม่ 19/10/2561 (27 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 (คลิก) (25 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 (คลิก) (16 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 (คลิก) ปรับปรุงใหม่ 19/10/2561 (23 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 (คลิก) (18 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 21 (คลิก) (28 downloads)

[สสอค.ขยายเวลารับสมัคร] กรณีพิเศษทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี ยกเว้นเงินค่าบริจาค ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 30 พ.ย. 2561 นี้

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตรประจำปี 2561 (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 15 ต.ค. 2561 (607 downloads)

แบบฟอร์มโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดส่งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2561 (234 downloads)

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

[ปิดขอรับทุนแล้ว] แบบขอรับความช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยน้ำท่วมประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 (180 downloads)

[ปิดขอรับทุนแล้ว] ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตรประจำปี 2561 (ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 15 ต.ค. 2561 (607 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562

[สสอค.ขยายเวลารับสมัคร] กรณีพิเศษทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี ยกเว้นเงินค่าบริจาค ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 30 พ.ย. 2561 นี้

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ประกาศงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด/การซื้อหุ้นเพิ่ม และการรับเงินกู้ผ่านระบบ ATM ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561

ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กันยายน 2561 นี้

ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำรางระบายน้ำและถมดินสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. – 7 ก.ย. 2561 นี้

Sorry, no posts were found.

สสอค. มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางวรรณดี รัตน์น้ำหิน

         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางวรรณดี รัตน์น้ำหิน สมาชิก สสอค.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จำนวนเงิน 600,000 บาท

1 4
Sorry there has been a problem with your feed.