สอ.ครูน่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ยินดีต้อนรับ
 สายด่วน
 | 
สายด่วน : สนญ. 
สาย 1
 
สาย 2
 · สาขาปัว 
สาย 1
 สายเพิ่มเติม
 | 
ทักไลน์ 

ประกาศสหกรณ์ฯ : ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2567 กำหนดยื่นแบบขอรับทุน ภายใน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567

ประกาศสหกรณ์ฯ : ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (60 downloads )

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ กำหนดยื่นแบบขอรับทุน ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของแต่ละปี - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (822 downloads )หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ