ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564-2565 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

******************************************** รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)