รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผล

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 544 ชั้น 4 อาคาร 5 วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.ประมวลผลคอมพิวเตอร์ 2558

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ปี 2558 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย