การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2568

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2566-2567 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566-2568

ผลการนับคะแนนในการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2566-2567 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566-2568 และสรุปความพึงพอใจและสถิติต่าง ๆ ในการสรรหา ที่จัดขึ้น ในปี 2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญไปลงคะแนน
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 (พ.ศ. 2566 - 2567)
ผู้ตรวจสอบกิจการ (พ.ศ. 2566 - 2568)
ณ หน่วยสรรหาที่ท่านมีรายชื่อ
สรรหา
เวลา
8.30 - 15.30 น.
krunancooplogo
Slider

ตรวจสอบข้อมูล “ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน” สรรหา กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด คลิกลิงก์ข้างล่างนี้

https://bit.ly/3zg5i1Z

  

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 15.30 น.ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด สพป.น่าน เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงาน สก.สค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ และเจ้าหน้าที่เกษียณ โรงเรียนซินจง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนนิธิวิทย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สมาชิกที่อยู่ในระหว่างการโอนย้ายไปต่างจังหวัด

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 คน


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอเวียงสา ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเวียงสา สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเวียงสา โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา โรงเรียนแม่สา อบต.แม่สา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอเวียงสา

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 6 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอภูเพียง ข้าราชการบำนาญอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูเพียง สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอภูเพียง สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอภูเพียง โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอแม่จริม ข้าราชการบำนาญอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแม่จริม สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่จริม ร.ร.พระคุณานุบาลแม่จริม สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอแม่จริม โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอสันติสุข ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันติสุข สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันติสุข สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอสันติสุข

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 7 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอปัว ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอปัว สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอปัว โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ สพป. น่านเขต 2 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอปัว

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 คน


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอท่าวังผา ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอท่าวังผา สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอท่าวังผา โรงเรียนอนุบาลนิธากร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอท่าวังผา

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 10 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอทุ่งช้าง ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอทุ่งช้าง สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอทุ่งช้าง สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอทุ่งช้าง โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอบ่อเกลือ ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอบ่อเกลือ โรงเรียนประถมศึกษาในท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน


กรรมการดำเนินการ เขตสรรหาที่ 13 จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัด ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองน่าน สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองน่าน ข้าราชการบำนาญ สมาชิกบำเหน็จ และสมาชิกลาออกจากราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 1 คน

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 6 คน


รายการเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา

ปฏิทินกำหนดการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2566-2567

– ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ก.ย. 2565

ประกาศ การแบ่งเขตสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สำหรับการสรรหาฯ ประจำปี 2566

ประกาศ การกำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน สำหรับการสรรหาฯ ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2568