ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ก.ย. 2565

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศ กกส. ประจำปี 2566 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (288 downloads)

ใบรับสมัครกรรมการดำเนินการ สอ.ครูน่าน ชุดที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (189 downloads)

หนังสือรับรองตนเอง (สำหรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (162 downloads)

ใบรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (136 downloads)


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)