ประกาศสหกรณ์ฯ การสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนใดสนใจจะเข้ารับการสรรหา ให้ส่งเอกสารฯ ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2564 นี้

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ การสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (10 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)