ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (142 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)