ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 63 (ประจำปี พ.ศ. 2565-2566)

ประกาศ กกส. พ.ศ.2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (186 downloads)


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)