fbpx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น.

**ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1. มารายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป และให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ในประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีประกาศยกเลิกหรือมีประกาศให้สอบคัดเลือกใหม่** 8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563 […]

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 2, 4, 5, 8 – 12, 15 – 19, 22, 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,530 ราย

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป** นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 93 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก) ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 26 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก) ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จำนวน 27 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก) – อ่านต่อ (คลิก) ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ […]

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 93 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป** นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 26 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **มติของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้**ขอให้การทำสัญญาร่มไทรของสมาชิก ให้มาเซ็นต์ สัญญาต่อหน้า จนท. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และสาขาปัว**ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป** นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ผู้สิทธิ์ สอบข้อเขียน ณ สหกรณ์ฯ สนญ. (ที่เดิม) ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

8 -16 มิ.ย. 2563 เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารแนบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มิ.ย. 2563 สอบข้อเขียน ณ สถานที่ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 21 มิ.ย. 2563 สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 มิ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563 ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบสูงสุดมารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ก.ค. 2563 เริ่มทดลองปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line […]

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จำนวน 27 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติสัญญาเงินกู้ร่มไทร ให้ติดต่อเซ็นสัญญาที่ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น ไม่มีการเซ็นสัญญาที่สหกรณ์ฯ** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 จำนวน 17 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติสัญญาเงินกู้ร่มไทร ให้ติดต่อเซ็นสัญญาที่ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น ไม่มีการเซ็นสัญญาที่สหกรณ์ฯ** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 20 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติสัญญาเงินกู้ร่มไทร ให้ติดต่อเซ็นสัญญาที่ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น ไม่มีการเซ็นสัญญาที่สหกรณ์ฯ** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขอความกรุณาสมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ท่านนำบัตร ATM บัญชีเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย มาติดต่อที่ฝ่ายสินเชื่อ โดยด่วน ภายในวันที่ 16 – 19 มิ.ย. 2563 นี้

**เพื่อท่านจะได้ใช้บริการกรุงไทย direct debit ได้ตามกำหนด** **โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อได้พยายามติดต่อไปยังสมาชิกดังกล่าวโดยตรงแล้ว แต่ทางฝ่ายสินเชื่อ ติดต่อสมาชิกไม่ได้ จึงขอความกรุณาหัวหน้าหน่วยบริการหรือสมาชิกที่รู้จักสมาชิกที่มีรายชื่อได้ช่วยประสานให้สมาชิกที่มีรายชื่อมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ โดยตรง เพื่อทางสหกรณ์ฯ จะได้แนะนำท่านทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต่อไป** **หรือ ท่านสามารถไปทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามคู่มือการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM รุ่นเก่า บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ข้างล่างนี้ โปรดเลื่อนดูขั้นตอนการทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย)** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2563 คู่มือการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM รุ่นเก่า บมจ.ธนาคารกรุงไทย **เมื่อท่านไปทำรายการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย เสร็จแล้ว ขอความกรุณาท่านได้แจ้ง ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 099-271-4163 หรือแจ้งทางไลน์สหกรณ์ คลิก http://bit.ly/2SFeGXT** หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line […]

ตรวจสอบเลขสมาชิกที่ได้รับการจ่ายเงินกู้สามัญร่มไทร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จำนวน 117 ราย (เรียงตามหน่วยสมาชิก)

**ผู้ที่ไม่มีเลขสมาชิก กรุณาตรวจสอบเลขสมาชิกในวันต่อไป** **สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติสัญญาเงินกู้ร่มไทร ให้ติดต่อเซ็นสัญญาที่ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยที่ตัวเองสังกัดเท่านั้น ไม่มีการเซ็นสัญญาที่สหกรณ์ฯ** กดปุ่ม ค้นหา 🔍 ด้านขวามือ เพื่อค้นหา (เมื่อเปิดดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต) ข้อมูลในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

1 2 3 4 5 16