ประกาศรับสมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวันทำการ

ประกาศ การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 (ประจำปี พ.ศ.2563-2564) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563-2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (340 downloads)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2563-2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (268 downloads)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2563-2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (281 downloads)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2563-2564 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (257 downloads)