ประกาศ สฌอน. การรับสมัครสมาชิก สฌอน. กรณีพิเศษ อายุระหว่าง 56 – 70 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 2565 นี้

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศ สฌอน. ขยายเวลาการรับสมาชิก สฌอน. กรณีพิเศษ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (130 downloads)

ใบสมัคร สฌอน.1 และ สฌอน. 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (191 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)