ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.) รับสมัครสมาชิกอายุ 20 – 40 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2566

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศ สส.สก. หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ อายุระหว่าง 20 - 40 ปี - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (144 downloads)

ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.สก. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (103 downloads)

ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.สก. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (60 downloads)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.)
รับสมัครสมาชิกอายุ 20 – 40 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2526 ถึงปี พ.ศ. 2546)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

สนใจสมัครสมาชิกติดต่อศูนย์ประสานงาน สส.สก. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

โทร : 054716121-3 ต่อ 152,153


หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)