ประกาศ สส.สท. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูน่าน รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ขยายเวลาถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 นี้

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศ สส.สท. รับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 6/2566 อายุระหว่าง 20 - 70 ปี - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (65 downloads)

ใบรับสมัครสมาชิกสามัญ (สส.สท.) พร้อมแบบคำรับรองสุขภาพตนเอง (แบบใหม่ที่ยกเลิก การลงลายมือชื่อพยาน มีผลรอบการรับสมัครตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (288 downloads)

ใบรับสมัครสมาชิกสมทบ (สส.สท.) พร้อมแบบคำรับรองสุขภาพตนเอง (แบบใหม่ที่ยกเลิก การลงลายมือชื่อพยาน มีผลรอบการรับสมัครตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (270 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)