สมาชิกสามัญ ที่ประสงค์โอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ หรือซื้อหุ้น กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน 25 พ.ย. 2564 นี้

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์/ซื้อหุ้น - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (171 downloads)

แจ้งสมาชิกที่สังกัด สพป. น่าน เขต 1 และ เขต 2
ที่ประสงค์จะโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ หรือ ซื้อหุ้น

และ สมาชิกสามัญ
ที่ประสงค์จะนำเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ซื้อหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน จาก QR code หรือ ลิงก์ในคำอธิบาย

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งคืนสหกรณ์

ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ

* สมาชิก ที่สังกัด สพป. น่าน เขต 1 และ เขต 2 ที่ไม่กรอกแบบฟอร์ม สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เข้าบัญชี (ธนาคาร) เงินเดือน

* ส่วนสังกัดอื่น ๆ สหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ให้ทุกราย

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)