ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564-2565 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ คกส. ประจำปี 2564 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (159 downloads)

********************************************

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (138 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (136 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (132 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านวังยาว - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (107 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา ชคบ.อำเภอเมืองน่าน - ข้อมูล ณ 31/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (149 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา ชคบ.อำเภอเมืองน่าน - ข้อมูล ณ 2/11/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (141 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (117 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (116 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) - ข้อมูล ณ 26/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (129 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) - ข้อมูล ณ 26/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (116 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง - ข้อมูล ณ 26/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (114 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด - ข้อมูล ณ 6/11/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (147 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา - ข้อมูล ณ 26/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (116 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ - ข้อมูล ณ 31/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (132 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนวรนคร - ข้อมูล ณ 31/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (170 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนวรนคร - ข้อมูล ณ 26/10/63- ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (142 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร - ข้อมูล ณ 6/11/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (102 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 - ข้อมูล ณ 6/11/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (149 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านสองแคว - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (113 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (110 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 21 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านสว้า - ข้อมูล ณ 26/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (127 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 22 - สถานที่ลงคะแนนสรรหา โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น - ข้อมูล ณ 25/10/63 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (138 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)