ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี พ.ศ. 2563

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง จาก ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (ออนไลน์) โดยคลิกปุ่มข้างล่างนี้

ตรวจสอบหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ตาม ประกาศกำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ในการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ดู ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามหน่วยสรรหา ตามไฟล์ PDF (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (277 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (258 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (202 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (209 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (250 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (232 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (225 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (212 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (223 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (213 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (242 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (197 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (193 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (234 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (254 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (แก้ไขหน้า 16) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (216 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (168 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (217 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (223 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (220 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 21 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (219 downloads)