ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 (ประจำปี พ.ศ.2564-2565) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564-2565

ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 (ประจำปี พ.ศ.2564-2565) และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564-2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (118 downloads)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี พ.ศ.2564-2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (70 downloads)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ.2564-2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (58 downloads)หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)