ขยายเวลาการชำระ “เงินคงสภาพประจำปี 2564” สฌอน. จากเดิมระหว่างวันที่ 1-18 ธ.ค. 2563 เป็น สิ้นเดือน ธ.ค. 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)