ผลการจับรายชื่อผู้โชคดีรับเงินรางวัลเงินฝาก โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยม

ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์เงินออมเกษียณเปี่ยมสุข (หลักเกณฑ์) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (340 downloads)

วันนี้ (วันที่ 24 สิงหาคม 2563) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะดำเนินการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live

การจับรายชื่อผู้โชคดีรับเงินรางวัลเงินฝาก โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยม

มูลค่า 16,000 บาท จำนวน 9 รางวัล รับเงินรางวัลเงินฝากสูงสุด 5,000 บาท

โดย นายสงบ จินะแปง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61

ทาง Facebook Page “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” ตามลิงก์ท้ายนี้

https://bit.ly/3ho0r3z

ฝากสมาชิก กด Like / กด Follow / กด See First / กด Highlights ติดตามการถ่ายสดต่อไป

ผลการจับรายชื่อผู้โชคดีรับเงินรางวัลเงินฝาก โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
มูลค่ากว่า 16,000 บาท จำนวน 9 รางวัล

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นายสมคิด นันคำ

รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นางละเอียด แก้วมุกดา

รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นางสาวคนึงนิจ ณ น่าน

รางวัลที่ 4 มี 6 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. นางพิมพ์ญาพร เจริญรัมย์
2. นายพยนต์ อ่อนเป็ง
3. นางภิดารัตน์ นาควัชระ
4. นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละ
5. นายทวี ธิขวัญ
6. นางขวัญจิต ปาละ

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)