ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น ปี 2566 วงเงินสูงสุด 800,000 บาท/240 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี มีเฉลี่ยคืน ยื่นคำขอกู้เงิน ได้ตั้งแต่ 6 ก.พ. – 15 ก.ค. 2566

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) Thai Covid Alert (ใช้แอป Exposure Notification) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ.2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2214 downloads)

คำขอกู้เงิน สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ. 2566 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (3074 downloads)

ประมาณการส่งชำระเงินกู้ สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 4.50 % - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1109 downloads)
หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)