ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน (โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น) พ.ศ. 2565 ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 4 พ.ย. 2565

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (3018 downloads)

แบบคำขอกู้ โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น พ.ศ. 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (4646 downloads)

ประมาณการส่งชำระ โครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น พ.ศ. 2565 วงเงิน 500,000 บาท / 240 งวด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (2600 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)