ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 5.75% เป็น 5.65% ต่อปี (ยกเว้นเงินกู้ร่มไทร) ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 5.75% เป็น 5.65% ต่อปี (ยกเว้นเงินกู้ร่มไทร) ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (147 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)