ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 (พฤศจิกายน) ประกาศมีผลตั้งแต่ วันที่ 9 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 (4) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1111 downloads)

คำขอกู้เงินสามัญพร้อมหนังสือยินยอมคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (2563) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (5333 downloads)

สมาชิกที่จะยื่นกู้สามัญให้ใช้แบบคำขอกู้ ใหม่ ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ทาง หน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือ มารับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สำนักงานใหญ่ หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)