แจ้งสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (525 downloads)

แบบขอรับสวัสดิการสมาชิก กรณีได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1656 downloads)

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)