ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ (ใหม่) 28 เม.ย. 2564

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (508 downloads)

แบบคำขอพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ (แก้ไขล่าสุด 28 เม.ย. 2564 เวลา 13.29 น.) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (981 downloads)

ยกเลิก

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)