ขอเชิญชวนใช้แอป หมอชนะ และ Google Maps ชนะโควิด

ขอบคุณภาพจาก Line Official Account : Bangkok Bank

ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น หมอชนะ
– Android

http://bit.ly/3nL6t0O

– iOS

http://apple.co/3oMq9mc

ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Maps
– Android

http://bit.ly/2KeJVaO

– iOS

http://apple.co/35IS4vQ

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)