แจ้งเปิดอบรมสมาชิกใหม่ ด้วย Google Classroom รอบสุดท้าย ของปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 16 ต.ค. เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 6 – 14 ต.ค. เวลา 12.00 น. / เข้าห้องอบรม 15 ต.ค.

ตามที่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้มีผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564 (กรกฎาคม) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (2211 downloads)

… กำหนด สิทธิของการกู้เงิน

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ที่ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ตามประกาศของสหกรณ์

จากเดิม กำหนดให้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ที่ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ตามประกาศของสหกรณ์

และก่อนหน้านี้ กำหนดให้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ตามประกาศของสหกรณ์

และมีสมาชิกติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเปิดอบรมสมาชิกใหม่ มาทาง Line Official Account ของสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนหนึ่ง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ต้องการ อบรมสมาชิกใหม่ ภายในปี 2564 ทางคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ จึงเปิดการอบรมสมาชิกใหม่ รอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เพิ่มเติม

จากเดิมกำหนดให้มีการอบรมสมาชิกใหม่ อีก 2 รอบ คือ รอบที่ 6/2564 ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 และรอบที่ 7/2564 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ซึ่งมีรายละเอียดตามรูปท้ายนี้


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
ขอเชิญสมาชิกสมัครใหม่ประเภทสามัญ (เท่านั้น) ที่ยังไม่อบรมสมาชิกใหม่ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรมสมาชิกสหกรณ์
เพื่อทางสหกรณ์ฯ จะตรวจสอบข้อมูลของท่าน
หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านรอการแจ้งเตือนทางอีเมล (Gmail) ที่ท่านได้แจ้งไว้
ทางสหกรณ์ฯ จะทยอยลงเนื้อหาตามเวลาที่กำหนดและขอให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ต.ค. 2564 เวลา 12.00 น.

หากท่านเป็นสมาชิกหลัง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ต้องอบรมสมาชิกใหม่

ตรวจสถานะการอบรมสมาชิกใหม่ คลิกลิงก์ข้างล่างนี้

https://bit.ly/2C8gh2I

ลงทะเบียนอบรม คลิกลิงก์ข้างล่างนี้

https://bit.ly/3Bgil2i

เข้าห้องอบรม วันศุกร์ที่ 15 ต.ค. 2564

อบรมและทำแบบทดสอบ ภายใน วันเสาร์ที่ 16 ต.ค. 2564 เวลา 16.15 น.

ต้องการดูปฏิทินการอบรมสมาชิกใหม่และต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม คลิกปุ่ม ดูปฏิทิน

ท่านสามารถอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Classroom
– Android

https://bit.ly/3ad2ZNS

– iOS

https://apple.co/3b6rRIl

ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Calendar (แจ้งเตือน เมื่อมีบทเรียนใหม่)
– Android

https://bit.ly/2V3wVYi

– iOS

https://apple.co/2yYVdtX

ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Google Gmail (แจ้งเตือน เมื่อมีบทเรียนใหม่)
– Android

https://bit.ly/2ye3XvO

– iOS

https://apple.co/34INNqr

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)