ประกาศสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ต.ผาสิงห์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารฯ ระหว่างวันที่ 16 – 23 ธ.ค. 2562 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 -15.30 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ต.ผาสิงห์ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (290 downloads)